Την Παρασκευή 20/11 διοργανώθηκε Linux Installfest από τις κοινότητες IEEE University of Piraeus Student Branch και University of Piraeus, Software Libre Society του Πανεπιστημίου μας, ώρα 6-8 στα εργαστήρια 210 και 211. Έγινε μια σύντομη ιστορική αναδρομή για το Linux, αναφερθήκαμε σε κάποιες από τις διανομές που υπάρχουν διαθέσιμες και κάποιοι από τους παρευρισκόμενους εγκατέστησαν κάποια από αυτές.

Comments are closed.