Η MaTHiSiS team του Horizon2020 project διοργανώνει ένα hackathon
σχετικά με παιχνίδια εκμάθησης βασισμένα σε affective-emotion based learning και ΙοΤ στις 7-8 Ιουνίου 2018.

Leaflet: http://www.mathisis-project.eu/sites/default/files/mathisis/public/content-files/article/Mathisis_hackathon_v04_20180521.pdf
Φόρμα εγγραφής : http://lcvform.supsi.ch/form/view.php?id=70734
Σύνδεσμος για webinar : http://lcvform.supsi.ch/form/view.php?id=70734

Comments are closed.